درباره من

مرتضي سرگلزایي جوان (مرتضي سرگلزائي جوان)

دانشجوي دکترای مهندسی فن آوري اطلاعات - گرایش تجارت الکترونیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

دانشکده مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعاتآدرس وبسایت: 
http://www.msjavan.tk
آدرس وبسایت قبلی: http://sites.google.com/site/mortezajavan/Home

آدرس جدید وبلاگ: http://www.msjavan.ir
آدرس قدیم وبلاگ: http://mortezajavan.blogfa.com

گزارش تخلف
بعدی